Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w torze I wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz robotami towarzyszącymi, związanymi z poprawą bezpieczeństwa na Moście Gdańskim w Warszawie

Rozpoczęcie realizacji: 2019
Klient: Intop Warszawa Sp. z o.o.

Zakres prac:

  • prace ziemne, w tym zabezpieczenie wykopu wraz z odwodnieniem
  • wykonanie przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami
  • wykonanie żelbetowych komór kanalizacyjnych
  • wykonywanie zamuleń oraz demontaży likwidowanych przewodów
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
  • wykonywanie przewiertów sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych
  • wykonanie sieci tymczasowych „by-pass”
  • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
  • uzyskanie protokolarnego odbioru końcowego
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej
579

MB PRZEBUDOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ DN300

477

MB WYKASOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ DN400

82

MB WYKASOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ DN300