Wykonanie przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych na stacji C04 oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na potrzeby zaplecza biurowego biura budowy C04 w ramach realizacji projektu „Budowa II Linii Metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4”

Rozpoczęcie realizacji: 2019
Klient: Gülermak Sp. z o.o.

Zakres prac:

  • prace ziemne, w tym zabezpieczenie wykopu wraz z odwodnieniem
  • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
  • wykonanie przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami
  • wykonanie żelbetowych komór kanalizacyjnych
  • wykonywanie zamuleń oraz demontaży likwidowanych przewodów
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
  • wykonywanie przewiertów sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych
  • wykonanie sieci tymczasowych „by-pass”
  • uzyskanie protokolarnego odbioru końcowego
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej
254

MB SIECI KANALIZACYJNEJ DN100

1918

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN600-100

235

MB PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DN50x3,0

222

MB PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DN160

1616

MB SIECI ODWODNIENIOWEJ DN160-200