Budowa II linii metra w Warszawie– II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21– Wykonanie przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – stacja C20

Rozpoczęcie realizacji: 2019
Klient: Gülermak Sp. z o.o.

Zakres prac:

  • prace ziemne, w tym zabezpieczenie wykopu wraz z odwodnieniem
  • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
  • wykonanie komór roboczych
  • wykonanie i montaż komór i studni żelbetowych
  • demontaż  istniejącej sieci kanalizacyjnej (DN1600-DN300)
  • wykonanie sieci tymczasowych „by-pass”
  • wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • przyłączenie istniejących ścieków w komorach
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • przeprowadzanie procedury odbiorowej
1332

MB SIECI KANALIZACYJNEJ DN1600-160

1451

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN500-100

352

MB DEMONTAŻU SIECI KANALIZACYJNEJ DN1600-160