Przebudowa ul. Przeworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie dróg zewnętrznych  etapu I inwestycji Stacja Grochów  wraz z infrastrukturą  oraz wykonanie  sieci ( wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna wraz ze studzienkami, siec centralnego ogrzewania, sieć oświetleniowa) wraz z przyłączeniami do sieci zewnętrznych dla etapów I,II,III,IV inwestycji Stacja Grochów.

Rozpoczęcie realizacji: 2018
Klient: DOM DEVELOPMENT S.A.

Zakres prac:

  • wykonanie przebudowy ul. Przeworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • wykonanie dróg zewnętrznych etapu I inwestycji „Stacja Grochów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • wykonanie sieci wraz z przyłączami do sieci zewnętrznych dla etapów I, II, III, IV inwestycji Stacja Grochów
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • uzyskanie protokołów odbiorów od Gestorów mediów, Zarządcy drogi
554

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

266

MB SIECI KANALIZACYJNEJ DN300

1693

M2 POWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1199

M2 UŁOŻONEGO CHODNIKA