Realizujemy zaawansowane projekty w obszarze inżynierii sanitarnej, w tym infrastruktury podziemnej, zwłaszcza wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Kompleksowa realizacja projektów włącznie z uzyskaniem wymaganych zgód i realizacją kwestii formalnych.

Projektowanie i wykonanie infrastruktury podziemnej zwłaszcza wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Wysoce specjalistyczne prace w zakresie osadzania dużych zbiorników i przepompowni, modernizacji istniejących sieci, przewiertów i mikrotunelingu.

Prace z zakresu inżynierii drogowej odtwarzanie nawierzchni, wykonanie układu drogowego, chodników, parkingów i zieleni.